www.line-x-sk.sk

Stavebné aplikácie

Konštrukcie

 

LINE-X/PAXCON povlaky poskytujú bezkonkurenčnú ochranu pred prírodnými živlami, a preto sa bežne používajú pre všetky typy oceľových konštrukcií ako aj pre mosty na pilieroch. Skutočnosť, že sa povlak môže aplikovať na takmer všetky podklady, vrátane betónu, viedla k tomu, že sa PAXCON povlaky používajú v čistiarňach odpadových vôd. Tu povlak chráni betón proti agresívnemu charakteru odpadových vôd a taktiez sa aplikacia osvedčila ako veľmi nákladovo efektívne riešenie.

Ďalšie možnosti využitia:

 • Letiská
 • Prístavy
 • Vlakové a autobusové stanice
 • Banky (trezory)
 • Klenby
 • Počítačové miestnosti
 • Mosty
 • Ropovody
 • Rafinérie ropy
 • Ťažba
 • Sekundárne nádrže
 • Elektrárne
 • Kasárne
 • Brány domov
 • Oblasti skladovania chemikálií
 • Zásobníky
 • Čerpacie stanice

Naše povlaky LINE-X / PAXCON tiež zabezpečujú zvýšenú ochranu v prípade zemetrasenia a hurikánov.